Om uddannelsen

Interesserer du dig for robotteknologi og automatisering?

Så er uddannelsen i Hedensted attraktiv for dig, fordi:

  • Det er en branche hvor de teknologiske muligheder er i rivende udvikling
  • Der er unikke job-, løn- og fremtidsmuligheder
  • Omkring halvdelen af studiet foregår i samarbejde med en virksomhed
  • Der er muligheder for studiejob parallelt med uddannelse på SU
  • I lokalområdet efterspørger fx virksomhederne Kjærgaard, Eltronic, FH Automation, VS Automatik og Flextek dygtige unge med interesse for automation

Uddannelsen i Hedensted

Da der er tale om en såkaldt uddannelsesstation, får du både glæde af de nyindrettede faciliteter i Hedensted, og dele af uddannelsen vil foregå i den nye intelligente bygning i Randers, der er topmoderne, og dermed giver dig mulighed for at afprøve teorien i praksis.
Når du skal undervises i Randers, vil Erhvervsakademi Dania vederlagsfrit sørge for transport og overnatning til de studerende, der følger forløbet i Hedensted.

Uddannelsens struktur er som følger:

uddannelsesstruktur

Det særligt attraktive ved uddannelsen i Hedensted er blandt andet:

  • Den studerende indgår en samarbejdsaftale med en virksomhed i Hedensted-området omkring studierelateret arbejde og praktik senest ved uddannelsens start. Her kan både Erhvervsakademi Dania og Hedensted Kommune være behjælpelig med at finde en virksomhed
  • Den studerende deltager i et møde sammen med virksomheden og Erhvervsakademi Dania inden uddannelsesstart omkring forventningerne til samarbejdet
  • Den studerende følger et introducerende og studieforberedende kursus i august måned, som både afholdes på Campus Randers og på uddannelsesstationen i Hedensted
  • Den studerende deltager i obligatoriske teoriforløb på Campus Randers sammen med de studerende, der følger den ordinære uddannelse i Randers

Hvad kan jeg blive?

Virksomheder stiller nu og i fremtiden store krav til effektivitet og kvalitet. Og der vil være et stadigt stigende behov for personer, der kan automatisere stort set alle arbejdsgange. Derfor kan du som automationsteknolog fx arbejde som programmør, projektleder, teknisk rådgiver eller selvstændig.
Mange virksomheder har i dag specialiseret sig inden for området Industriel automatik og fungerer som eksterne specialister/leverandører af automationsløsninger i ind- og udland.
Med uddannelsen kan du blive en aktiv og attraktiv del af automationsbranchen.

Efter- og videreuddannelser

Med en uddannelse som automationsteknolog har du også mulighed for at læse videre og bygge ovenpå. Du kan fx læse halvandet år mere og tage en uddannelse i Produktudvikling og Teknisk Integration eller andre overbygningsuddannelser.

Hvordan søger jeg optagelse?

Når du vil søge optagelse på automationsteknologi-uddannelsen i Hedensted,  skal du søge om optagelse på uddannelsen i Randers.

Rent praktisk kan du altså ikke søge på Hedensted på optagelse.dk, men skal i stedet finde automationsteknologuddannelsen i Randers SØ.

Erhvervsakademi Dania modtager din ansøgning straks efter du har søgt om optagelse på uddannelsen, og de vil herefter bestræbe sig på at kontakte dig inden for en uge, for at høre, om du ønsker at læse i Hedensted eller Randers.

Læs mere om optagelse og adgangskrav her