Adgangskrav og optagelse

Adgangskrav til kvote 1

For at blive optaget direkte via kvote 1 skal du have bestået en af følgende ungdomssuddannelser:

 • Den almene studendereksamen (STX)
 • Højere forberedelseseksamen (HF)
 • Højere handelseksamen (HHX)
 • Højere teknisk eksamen (HTX)
 • Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)
 • HF-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

For alle gælder, at du skal have fysik C og matematik C

Når du søger om optagelse via kvote 1, sker det udelukkende på baggrund af din eksamenskarakter fra den adgangsgivende eksamen.

Adgangskrav til kvote 2

Søger du gennem kvote 2, tæller flere faktorer med i optagelses-vurderingen. For at søge om optagelse gennem kvote 2 skal du enten opfylde kriterierne for kvote 1 eller en af følgende:

 • Elektriker med specialerne: bygningsautomatik, installationsteknik, kommunikationsteknik samt styrings- og reguleringsteknik
 • Automatik- og procesuddannelsen (med specialer)
 • Bådmekaniker
 • CNC-tekniker
 • Cykel- og motorcykelmekaniker
 • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
 • Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen
 • Finmekaniker
 • Flymekaniker
 • Industritekniker
 • Køletekniker
 • Personvognsmekaniker
 • Procesoperatør (trin 2)
 • Skibsmekaniker
 • Skibsmontør
 • Værktøjsuddannelsen
 • Data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer)
 • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed samt fysik C og matematik C
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Du kan muligvis blive optaget på uddannelsen, selvom du ikke opfylder de formelle krav. Det kan du, hvis du har faglige kvalifikationer, som kan sidestilles med de formelle krav, og hvis Erhvervsakademi Dania i øvrigt vurderer, at du vil kunne gennemføre uddannelsen.

Alle ansøgninger via kvote 2 bliver behandlet individuelt.

Ansøgningsfrister

Kvote 2: 15. marts kl. 12:00. Bemærk: Da det er en ny uddannelse, er der dispensation på kvote 2 ansøgningen, og du kan søge frem til studiestart.

Kvote 1: 5. juli kl. 12:00

Bemærk, at søger du optagelse via kvote 1 med en udenlandsk adgangsgivende eksamen er ansøgningsfristen 15. marts kl. 12:00

Søg via optagelse.dk

Din ansøgning skal laves digitalt på optagelse.dk og du skal bruge dit NemID.

Du kan lave din ansøgning i flere omgange, og den er først sendt afsted, når du har underskrevet digitalt med dit nemID. Det sidste skal du til gengæld huske at gøre inden ansøgningsfristen.

Du kan søge om optagelse til det kommende studieår fra 1. februar. Fristen for kvote 2 er 15. marts kl. 12:00, og for kvote 1 er det 5. juli kl. 12:00.

Bemærk

Ønsker du at læse uddannelsen i Hedensted, skal du søge om optagelse på uddannelsen i Randers.

Når du har sendt din ansøgning via optagelse.dk, vil vi bestræbe os på at kontakte dig inden for en uge for at høre, om du ønsker at læse i Randers eller Hedensted.

Søg frem til studiestart

Hvis vi har ledige pladser på vores hold, optager vi studerende helt frem til studiestart i august og januar. Der er de samme adgangskrav som ellers.

Ledige pladser vil du op mod studiestart altid finde her.

Søg om merit

Hvis du har gennemført relevante uddannelser eller dele heraf i enten Danmark eller udlandet, skal du søge om at få merit. Du er, når du sender din ansøgning forpligtet til at informere om de relevante uddannelseselementer du har. Læs mere om merit.